Maatregelen Coronavirus

Gezien de razendsnelle evolutie van het Coronavirus, willen we u informeren over de getroffen maatregelen binnen ons bedrijf ter bescherming van onze medewerkers, klanten en leveranciers.

Bij Wibio werken al onze kantoormedewerkers van thuis. Ze blijven bereikbaar op de gekende nummers. Wat de gemaakte afspraken betreft, deze zullen naar een latere datum verplaatst worden. We houden alleszins contact met u.

Onze productiemedewerkers zijn nog aan de slag door naleving van de voorgeschreven social distancing regels. Bovendien ervaren we tot op heden geen problemen bij onze toeleveranciers. Dit maakt het voor u mogelijk om bestellingen te plaatsen. Bij voorkeur laten we uw bestellingen leveren, afhalingen zijn eventueel mogelijk na telefonisch contact (zoals voorheen).

Voor onze dochteronderneming Wibio Landscaping dat in aanleg en onderhoud van buitenruimtes voorziet, geldt het volgende:

Onze aanleg- en onderhoudsploegen voeren enkel nog opdrachten uit waarbij de regels van social distancing nageleefd kunnen worden. Dit dient per werf besproken te worden zodat de veiligheid van uzelf en onze medewerkers gewaarborgd blijft. Voor verdere vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het kantoor (0476 33 23 47).

We trachten onze klanten zo goed mogelijk bij te staan tijdens deze uitzonderlijke omstandigheden. De verdere werkplanningen zullen mede bepaald worden door de maatregelen die genomen worden bij onze toeleveranciers. Gezien de vele vraagtekens, vooral dan met betrekking tot de duur van deze situatie en de steeds veranderende omstandigheden, willen we zo pragmatisch mogelijk handelen. We gaan ervan uit dat de huidige situatie nog voor langere tijd het nieuwe normaal zal worden en kiezen er daarom voor, binnen de meer dan gerechtvaardigde maatregelen, onze activiteiten zo goed mogelijk te (her)organiseren.

De vrijgekomen tijd achter de schermen besteden we volop om verder te werken aan een betere organisatie zodat we na afloop van deze uitzonderlijke gebeurtenis onze missie nog beter kunnen waarmaken.

We willen tot slot onze dankbaarheid betuigen aan allen die voor onze zieke naasten zorgen, maar ook aan diegenen die ervoor zorgen dat de middelen voor onze basisbehoeften nog steeds in overvloed aanwezig zijn.

Laten we in eerste plaats goed zorg dragen van elkaar!