Pluvio

Het Pluvio-systeem slaagt erin de installatie- en gebruikskosten van ondergrondse regenwateropvang sterk te reduceren. Naargelang de gewenste bergingscapaciteit en parameters van je project, bepalen we samen de gepaste invulling van de tunnelelementen.

 

Het Pluvio tunnelelement biedt een nooit geziene ratio van opvangcapaciteit versus grondoppervlak en maakt zowel infiltratie als opslag van regenwater mogelijk. Vervaardigd uit gerecycleerd ABS zijn deze lichtgewicht elementen snel en eenvoudig te installeren. Het resultaat is een efficiënt en makkelijk te inspecteren en onderhouden ondergronds regenwateropvangsysteem met bewezen en gedocumenteerde garantie met betrekking tot de toegelaten laadlasten.