project:
Regenwaterinfiltratie appartementencomplex Hamme

Het verhaal

 

Voor de bouw van een appartementencomplex in Hamme was de projectontwikkelaar HERO CONSTRUCT op zoek naar een geschikt systeem voor regenwaterinfiltratie, hoofdzakelijk om grondwaterreserves aan te vullen en om bij hevige regenval overstromingen te voorkomen. Dat maakt deel uit van de BEN-woning  zoals ze sinds begin 2021 de norm is, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Maar dit bouwproject in een bocht van de Schelde stelde de aannemer toch voor enkele extra uitdagingen, waarvoor een heel specifieke technische oplossing gezocht werd. Die werd gevonden in de vorm van Pluvio.

 

Uitdagingen

 

Met een ligging midden in de dorpskern was niet alleen de bewegingsruimte op en rond de werf uitermate beperkt, ook voor een nature-based regenwaterinfiltratie in de vorm van een wadi was hier geen plaats. Restte de optie onder de parking naast het gebouw, maar daar moest rekening gehouden worden met een hoge belasting van de ondergrond. Dat alles terwijl er voor een dergelijk bouwvolume net een hoog infiltratievolume vereist is.

 

Projectdetails

 

Nieuwbouwappartementen moeten niet alleen voldoen aan de moderne eisen van luxe en comfort. Vandaag dient de bouwheer ook rekening te houden met minder in het oog springende noden en verplichtingen, zo ook bij dit project in Hamme. De parking naast het gebouw was binnen het project de enige mogelijke plek voor een systeem van regenwaterinfiltratie met een vereist infiltratievolume van 17,32m³ en infiltratieoppervlakte van 27,4m². Dankzij een hoog volume en een laag gewicht per eenheid maakten de gebruikte tunnelelementen een vlotte levering en een snelle installatie mogelijk. De hoge belastbaarheid zorgde er dan weer voor dat het werfverkeer in geen tijd probleemloos toegang verkreeg en er hier een parking aangelegd kon worden.

 

Geïntegreerd product

 

De aannemer maakte een weloverwogen keuze voor Pluvio PL1200-tunnels. Met de nodige tunnelelementen en eindkappen is een optimale regenwaterinfiltratie gegarandeerd. Als opvulmiddel werd hoekig zuiverfunderingsmateriaal 20/40 gebruikt en dit zowel onder als boven de tunnels in een laag van 150mm. Omdat de uit gerecycleerd ABS vervaardigde tunnels zo weinig gewicht op de weegschaal leggen, kon alles op 1 dag geïnstalleerd worden.

 

 

Testimonial Joris Verhaegen – projectleider ingenieur bij Hero Construct
“We konden op deze locatie geen ruimte vrijmaken voor een wadi. Dat beperkte ons nogal want we moesten wel 15.500 liter regenwater op een minimale oppervlakte van 27m² kwijt kunnen. Na onderzoek naar de mogelijkheden bleek uiteindelijk Pluvio de best werkbare oplossing. Het biedt enorm veel berging en de tunnels kunnen de nodige stabiliteit bieden aan de verkeersbelasting. Bovendien zorgt het lichtgewicht van de tunnels voor een efficiënte en vlotte installatie. Dit heeft uiteindelijk de doorslag gegeven bij onze keuze.”