project:
Stadscentrum

CorTen®-staal kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Dit stadsontwikkelingsproject in Kopenhagen is hier een mooi voorbeeld van. Men ontwierp een trap in CorTen®-staal die een hoogteverschil in het landschap oplost en die opgaat in zijn natuurlijke omgeving. Ditzelfde materiaal werd dan ook gebruikt voor de boomroosters. Het patroon van de boomroosters werd op maat gemaakt naar het ontwerp van de architect.