Stormwaterinfrastructuur

Waar je stedelijke infrastructuurontwerp niet om grote verharde oppervlaktes heen kan, heb je oplossingen nodig om plotse, grote hoeveelheden neerslag op te vangen.

 

Overstromingen en bodemerosie wil je vermijden, toch? Dat het grondwaterpeil baat heeft bij langzame infiltratie van het stortwater, houd je uiteraard ook in het achterhoofd. Net als de mogelijke recuperatie en zuivering van het overtollige water. En dat allemaal liefst zonder verlies van nuttige ruimte.

 

Steeds vaker krijgen we te maken met felle regenbuien en dus ook met straten, wijken, stadsdelen en snelwegen die blank staan. De schade is telkens aanzienlijk. Het opdrijven van de afvoercapaciteit van het rioolstelsel lijkt niet realistisch. Gelukkig zijn er andere oplossingen. Waterbuffering kan vandaag in de probleemzones zelf aangepakt worden en wel op verschillende manieren, al naargelang de specifieke bodem- en watercondities ter plaatse. Naast het beperken van het verharde oppervlak, blijken groendaken, waterpartijen en ondergrondse opslag, gekoppeld aan langzame infiltratie, succesvolle oplossingen.

 

Met Wibio is water niet langer je vijand maar een waardevolle partner. Uit ons gamma stel je de gepaste stormwaterinfrastructuur voor jouw project samen. Snel geïnstalleerd, altijd even functioneel als klimaatrobuust, en vooral heel makkelijk te onderhouden. Een revolutionaire stap voorwaarts t.o.v. de klassieke kratsystemen!